Duminica 16 Noiembrie 2014 – Grupul Continental

Cant – Grupul Continental

Iubirea care da un sens – Grupul Continental

Aleluia – Grupul Continental

Toti Il vor vedea – Grupul Continental

Stanca Inalta – Grupul Continental

Liber in Isus – Grupul Continental

Doar trebuie sa crezi – Grupul Continental

Cu-ndurare El m-a ridicat – Grupul Continental

Fratele Popa Nistor – Predica in Biserica Filadelfia din Suedia

Prin ochii Lui – Grupul Continental

Cand il chem pe Isus – Grupul Continental

Harul Tau ascuns – Grupul Continental

Pe drumul dragostei – Grupul Continental